angina pectorisPijn op de borst en hartkramp – Angina pectoris brengt vervelende klachten met zich mee. Deze pijn wordt veroorzaakt door een tekort aan zuurstof in de hartspier. Over het algemeen ontstaan de eerste klachten tijdens inspanning, aangezien het hart dan harder moet werken.

Dit gebrek aan zuurstof is meestal het gevolg van vernauwde kransslagaders. Deze vernauwingen worden niet direct opgemerkt. Sterker nog, de eerste klachten worden vaak pas opgemerkt wanneer er sprake is van 50% vernauwing! Meestal worden deze vernauwingen veroorzaakt door slagaderverkalking.

Klachten bij Angina pectoris

De pijn die gepaard gaat met angina pectoris wordt vaak omschreven als een drukkende pijn welke gevoeld wordt op de borst. Het kan bovendien een benauwend gevoel met zich meebrengen. De pijn wordt niet altijd beperkt tot de borststreek. Het kan uitstralen naar de armen, de rug, de hals en zelfs de maagstreek. Ook klachten zoals zweten en een misselijk gevoel kunnen voorkomen. Vaak ebt de pijn weg wanneer het lichaam terugkeert in een toestand van rust of na het nemen van voorgeschreven medicatie. Bovengenoemde klachten zijn een indicatie van angina pectoris, maar zijn niet altijd even duidelijk te herkennen. Dit geldt vooral voor ouderen, diabetespatiënten en vrouwen.

Wanneer zetten de klachten op?

De klachten zetten op wanneer het hart zich in een toestand bevindt waarin het meer zuurstof nodig heeft. Denk aan situaties waarbij lichamelijke inspanning vereist wordt, zoals sport. Ook hoog oplopende emoties, een zware maaltijd of een plotseling grote overgang in temperatuurverschil kunnen bij angina pectorispatiënten tot klachten leiden.

Wanneer is spoedeisende hulp vereist?

De pijn veroorzaakt door angina pectoris is een indicatie dat het hart niet genoeg zuurstof tot zich kan nemen. Het is dan ook eigenlijk onnodig om te vermelden dat dit tot ernstige situaties kan leiden, waarbij in sommige gevallen 112 gebeld moet worden. Zo kun je het noodnummer draaien wanneer de pijn in de borststreek langer aanhoudt dan vijf minuten.

Ook wanneer de pijn ernstiger is dan tijdens andere aanvallen en deze niet afneemt na het nemen van de voorgeschreven medicijnen is hulp geboden. Voelt het alsof er een strakke band rondom de borst zit, transpireer je en voel je je misselijk? Ook dit zijn indicaties die erop duiden dat er een ambulance moet komen. Deze klachten kunnen namelijk veroorzaakt worden door een hartinfarct.

De verschillende vormen angina pectoris

Angina pectoris is onder te verdelen in vier categorieën:

Stabiele angina pectoris

De term geeft het al aan. Stabiele angina pectoris is ‘stabiel’ of beter gezegd: voorspelbaar. Het betekent dus niet dat stabiele angina pectoris niet kan verergeren. Klachten ontstaan wanneer het hart een hoger zuurstofgehalte nodig heeft, bijvoorbeeld tijdens het sporten. Deze symptomen verdwijnen weer op het moment dat de patiënt uitrust. In veel gevallen is medische hulp niet dringend, maar overleg altijd met je arts. Maak bovendien een afspraak wanneer de pijn op de borst vaker voor begint te komen, pijnlijker wordt en/of langer aanhoudt dan normaal.

Instabiele angina pectoris

De benaming instabiele angina pectoris wordt gebruikt bij patiënten bij wie de klachten onvoorspelbaar zijn. Aanvallen treden onverwachts op, dus ook in rust. De klachten zijn vaak heviger dan bij de stabiele variant, hoogstwaarschijnlijk doordat de kransslagaders nauwer zijn. Wanneer de klachten niet verdwijnen wanneer je in rust bent is het inschakelen van medische hulp nodig. Het tekort aan zuurstof in je hart kan namelijk leiden tot een hartinfarct. Een snelle behandeling zal de kans op een hartinfarct in de meeste gevallen snel doen laten slinken. In sommige gevallen is een spoedbehandeling vereist, zoals een bypassoperatie of een dotterbehandeling.

Prinzmetal angina pectoris

Bij Prinzmetal angina pectoris komen spasmen voor in een of meerdere kransslagaders. In sommige gevallen zijn deze aders verkalkt, maar dit is dus niet per se het geval. De symptomen die ontstaan zijn hetzelfde als de klachten die andere vormen van angina pectoris met zich meebrengen. Prinzmetal angina pectoris komt niet vaak voor en de meeste patiënten zijn vrouw.

MCD

Dit is een andere vorm van angina pectoris die vooral bij vrouwen voorkomt. In dit geval zijn het niet de kransslagaders zelf die het probleem veroorzaken maar de vertakkingen. MCD staat voor microvasculaire coronaire disfunctie. De bloedvaatjes van MCD-patiënten verwijden niet of weinig wanneer dit nodig is. Er is sprake van een stoornis en verkalking is hierbij dus niet aan de orde. De klachten zijn echter gelijk die van een angina pectorispatiënt.

Hoe wordt de diagnose gesteld?

Wanneer er pijn op de borst geconstateerd wordt kan dit veroorzaakt worden door hartproblemen. Wanneer er een arts wordt geraadpleegd zal deze verschillende vragen stellen om tot een diagnose te komen. Zo zal je als patiënt waarschijnlijk gevaagd worden om een omschrijving te geven van de pijn. Ook zal de arts willen weten wanneer de klachten optreden, hoe vaak deze optreden, hoelang ze aanhouden en of hart- en vaatziekten veel voorkomen in de familie.

Daarnaast kan de bloeddruk en het cholesterolgehalte een indicatie geven hoe hoog het risico op hart- en vaatproblemen is. Vervolgens zal er onderzoek moet worden gedaan. Een hartfilmpje en een inspanningstest zullen helpen om de juiste diagnose te stellen. Andere onderzoeken die nodig kunnen zijn zijn een echocardiogram, een isotopenonderzoek, een CT-scan of een hartkatheterisatie. Op de uitslag van deze onderzoeken wordt de verdere behandeling gebaseerd.

Behandeling van angina pectoris

Leefstijl

Om angina pectoris onder controle te houden is het onderhouden van een gezonde leefstijl van cruciaal belang. Roken is uit den boze en het eten van veel zout en verzadigd vet moet vermeden worden. Stoppen met roken is dus ten zeerste aan te bevelen. Daarnaast is het krijgen van voldoende beweging van groot belang. De meeste mensen met angina pectoris leven een normaal leven. Je gezondheid op pijl houden is echter wel belangrijk, aangezien de vernauwingen in de kransslagaders een hartinfarct tot gevolg kunnen hebben.

Patiënten met stabiele angina pectoris mogen afhankelijk van de ernst van de klachten gewoon autorijden. Ook sporten is in dit geval gezond, hoewel zware work-outs vermeden moeten worden. Hiervoor is overleg met de arts het beste. Bij instabiele angina pectoris is autorijden helaas niet mogelijk. Ook wordt sporten afgeraden. Vrijen geeft over het algemeen geen problemen bij angina pectorispatiënten. In sommige gevallen kan er voor de zekerheid medicatie worden ingenomen voor de seks.

Medicijnen angina pectoris

Er zijn verschillende typen medicaties die een arts kan voorschrijven. Zo zijn er medicijnen die pijn voorkomen of verlichten, de zuurstofbehoeften van het hart verlagen en die de vernauwingen van de kransslagaders onder controle houden. Denk hierbij aan nitraten, betablokkers, calciumblokkers, cholersterolverlagers en antistollingsmiddelen.

Het kan zijn dat het even duurt voordat je de juiste combinatie en/of dosering voorgeschreven krijgt. Het ene lichaam is het andere niet en medicatie kan dus bij iedereen weer net een andere uitwerking hebben. Het ervaren van bijwerkingen is bovendien een aspect waar je rekening mee moet houden. In sommige gevallen worden deze echter alleen in het begin gevoeld en heeft je lichaam simpelweg tijd nodig om te wennen. In andere gevallen zal de arts kunnen beslissen om de dosering te verlagen of een ander medicijn voor te schrijven.