Bdd

Inhoudsopgave

Als je een ontwikkelaar of QA-specialist bent, heb je waarschijnlijk wel eens van BDD gehoord. Maar wat is BDD precies? In dit artikel leer je wat BDD is, hoe het werkt en hoe je het kunt implementeren. Ook bespreken we de belangrijkste concepten en terminologie die bij BDD horen.

Wat is BDD?

BDD staat voor Behaviour Driven Development, oftewel Gedragsgestuurde Ontwikkeling in het Nederlands. Het is een ontwikkelmethode voor software die de menselijke taal als basis neemt. Met BDD wordt de focus gelegd op het gedrag van het systeem en hoe dit zich verhoudt tot de bedrijfsdoelstellingen.

BDD is een software development proces dat de samenwerking tussen verschillende teams, zoals ontwikkelaars, testers, en business analisten verbetert. Door middel van BDD kan het hele team een beter inzicht krijgen in de behoeften van de gebruiker en kan er beter worden samengewerkt.

Hoe werkt BDD?

Bij BDD begint het proces met het vaststellen van de bedrijfsdoelstellingen en de gewenste gebruikerservaring. Het team stelt daarbij gezamenlijk een set van gedragsgebaseerde test cases op die voldoen aan deze doelstellingen. Deze test cases, ook wel “features” genoemd, worden geschreven in de menselijke taal en zullen een gezamenlijke taal vormen voor het gehele team.

De features worden vervolgens geautomatiseerd uitgevoerd met behulp van een specifieke tool. Een populaire tool voor BDD is Cucumber.

Nadat de features zijn geautomatiseerd wordt er gewerkt aan de implementatie van de functionaliteit. Bij BDD is het belangrijk dat er “just enough” werkt wordt opgeleverd om de feature te laten werken. Dit zorgt voor een kortere feedback loop tussen het team en de gebruiker.

Belangrijke Concepten

Om BDD te begrijpen zijn er een aantal belangrijke termen die je moet kennen. Hieronder hebben we de belangrijkste concepten voor je op een rij gezet.

Feature

Een feature is een stukje functionaliteit die het systeem moet uitvoeren. Een feature beschrijft in menselijke taal wat het systeem moet doen en waarom dit belangrijk is voor de gebruiker.

Scenario

Een scenario is een specifiek voorbeeld van het gedrag van het systeem. Het beschrijft hoe een bepaalde feature zich moet gedragen in een bepaalde situatie. Scenarios zijn geschreven in de Gherkin syntax, de standaard taal die gebruikt wordt bij BDD.

Gherkin

Gherkin is de standaard taal die gebruikt wordt bij BDD. Gherkin is een combinatie van natuurlijke taal en formele syntax die door zowel technische als niet-technische leden van het team kan worden begrepen.

Given/When/Then

Given/When/Then is een syntactische constructie die gebruikt wordt bij BDD om scenarios in te kapselen. “Given” beschrijft de initiële staat van het systeem en stelt de randvoorwaarden voor. “When” beschrijft de acties die worden ondernomen. “Then” beschrijft het verwachte resultaat.

Step Definitions

De functies die de stappen implementeren die in de scenarios zijn gedefinieerd.

Implementatie van BDD

Hier zijn een paar stappen die je kunt nemen om BDD te implementeren:

– Stap 1: Train het team over BDD en de belangrijkste concepten
– Stap 2: Schrijf BDD scenarios voor de gehele applicatie
– Stap 3: Maak de geautomatiseerde test suites waarbij de scenarios worden uitgevoerd
– Stap 4: Implementeer de functionaliteit van de software, features worden één voor één geïmplementeerd
– Stap 5: Test de gehele applicatie

Conclusie

BDD is een effectieve manier om software systemen te ontwikkelen die voldoen aan de verwachtingen van de gebruiker. Met de nadruk op samenwerking, menselijke taal en automatisering, biedt BDD een gestructureerde aanpak voor software development.

Veelgestelde vragen

1. Wat is het verschil tussen BDD en TDD?
BDD richt zich op het gedrag van het systeem in relatie tot de business doelstellingen, terwijl TDD zich richt op het schrijven van unit tests voor een specifiek stukje code.

2. Wat is het nut van Gherkin?
Gherkin helpt teamleden communiceren met klanten en stakeholders in een gemeenschappelijke taal. Dit zorgt voor duidelijke communicatie en voorkomt misverstanden.

3. Is BDD geschikt voor Agile methodes?
Ja, BDD is geschikt voor Agile methodes. Het werkt goed binnen het Agile development proces, waarbij teamleden werken in korte iteraties.

4. Zijn er tools beschikbaar voor BDD?
Ja, er zijn verschillende tools beschikbaar om BDD te implementeren, waaronder Cucumber, JBehave en SpecFlow.

5. Hoe helpt BDD om de kwaliteit van de software te verbeteren?
Bij BDD worden de test cases vooraf gedefinieerd en geautomatiseerd. Dit zorgt voor een vermindering van handmatige testwerkzaamheden en maakt het mogelijk om sneller en frequenter te testen. Hierdoor wordt de kwaliteit van de software verbeterd.