Bipolaire stoornis

Inhoudsopgave

In dit artikel beschrijven we wat een bipolaire stoornis is, de verschillende soorten bipolaire stoornissen, de oorzaken van bipolaire stoornissen, de symptomen en verschijnselen die hiermee gepaard gaan en we bespreken de verschillende behandelingen die kunnen helpen bij het managen van deze aandoening.

Wat is een bipolaire stoornis?

Een bipolaire stoornis is een aandoening die wordt gekenmerkt door periodes van extreme veranderingen in de gemoedstoestand. Het wordt ook wel een manische depressie genoemd. Mensen met een bipolaire stoornis ervaren momenten van hoge stemmingswisselingen die bekend staan als manie of hypomanie. Deze momenten worden afgewisseld met periodes van depressie of een laag gevoel van eigenwaarde en zelfvertrouwen.

Soorten bipolaire stoornissen

Er bestaan verschillende soorten bipolaire stoornissen, afhankelijk van de ernst van de symptomen en de duur van de episodes.

Bipolaire I stoornis

Bij bipolaire I stoornis treden vrijwel altijd manische episodes op. Vaak kan de persoon zich tijdens deze episodes niet meer goed functioneren en kunnen ze ongebruikelijke of impulsieve beslissingen maken.

Bipolaire II stoornis

Bij bipolaire II stoornis zijn de manische episodes minder ernstig en minder frequent. Vaak zijn deze manische episodes minder duidelijk en worden ze daarom hypomanie genoemd.

Cyclothyme stoornis

Cyclothyme stoornis omvat een chronisch patroon van instabiliteit in de stemming gevolgd door milde hypomanie en depressie.

Oorzaken van bipolaire stoornissen

De exacte oorzaken van bipolaire stoornis zijn niet bekend, maar er zijn factoren die deze aandoening kunnen beïnvloeden.

Genetica

Bipolaire stoornis kan erfelijk zijn. Vaak hebben familieleden van mensen met een bipolaire stoornis ook last van deze aandoening.

Omgevingsfactoren

Sommige omgevingsfactoren, zoals een trauma of seizoensgebonden veranderingen, kunnen leiden tot een bipolaire stoornis.

Chemische stoffen in de hersenen

Bij een bipolaire stoornis produceert het lichaam minder serotonine, dopamine en noradrenaline. Dit kan leiden tot een ontregelde stemming.

Symptomen van bipolaire stoornissen

De symptomen van een bipolaire stoornis kunnen variëren van persoon tot persoon en afhankelijk van de ernst van de aandoening.

Manische symptomen

– Verhoogde stemming
– Minder slaap nodig hebben
– Gevoel van vermoeidheid
– Toename van activiteiten
– Maken impulsieve of onverstandige beslissingen

Depressieve symptomen

– Gevoelens van verdriet
– Verminderde energie
– Minder interesse in activiteiten
– Vermoeidheid
– Gedachten aan zelfmoord

Behandelingen voor bipolaire stoornissen

Het beheren van bipolaire stoornis kan lastig zijn. Maar er zijn een aantal behandelingsopties beschikbaar die kunnen helpen de symptomen te verlichten.

Medicatie

Verschillende soorten medicijnen kunnen helpen bij het beheren van bipolaire stoornissen. Deze medicijnen kunnen worden gebruikt om de symptomen te verminderen.

Therapie

Therapie kan ook helpen bij het beheren van de symptomen van bipolaire stoornissen. Deze vorm van therapie is gericht op het leren van manieren om het dagelijks leven te beheren en de symptomen te beheersen.

Lichte therapie

Lichte therapie is bedoeld om de symptomen van een bipolaire stoornis te verminderen en een betere slaap te bevorderen.

Zelfmanagement vaardigheden

Zelfmanagement vaardigheden zijn methoden om de symptomen van bipolaire stoornissen te beheren, zoals tijdbeheer.

Conclusie

Een bipolaire stoornis is een aandoening die kan leiden tot veranderingen in stemming en energie. Hoewel de oorzaak onbekend is, is er geen behandeling om deze aandoening te genezen. Desondanks kunnen behandelingen helpen de symptomen van een bipolaire stoornis te verminderen, zodat mensen met deze aandoening beter kunnen functioneren en zich beter kunnen voelen.

Veelgestelde vragen

1. Is bipolaire stoornis erfelijk?

Ja, bipolaire stoornis kan erfelijk zijn. Vaak hebben familieleden van mensen met een bipolaire stoornis ook last van deze aandoening.

2. Kan medicatie de symptomen van bipolaire stoornissen beheersen?

Ja, medicatie kan worden gebruikt om de symptomen van bipolaire stoornissen te verminderen.

3. Welke soorten therapieën kunnen helpen bij het beheren van bipolaire stoornis?

Therapie is gericht op het leren van manieren om het dagelijks leven te beheren en de symptomen te beheersen bij het beheren van bipolaire stoornissen.

4. Welke omgevingsfactoren kunnen leiden tot bipolaire stoornis?

Sommige omgevingsfactoren, zoals een trauma of seizoensgebonden veranderingen, kunnen leiden tot een bipolaire stoornis.

5. Welke zelfmanagementvaardigheden zijn gunstig voor mensen met bipolaire stoornissen?

Zelfmanagement vaardigheden zijn methoden om de symptomen van bipolaire stoornissen te beheren, zoals tijdbeheer.