Boezemtussenschot defect

Inhoudsopgave

Het boezemtussenschot defect is een aangeboren hartafwijking waarbij er een opening blijft tussen de boezems van het hart, ook bekend als de atria. Dit kan leiden tot verschillende symptomen en complicaties. In dit artikel zullen we de oorzaken, symptomen, diagnose en behandeling van het boezemtussenschot defect bespreken.

Wat is het boezemtussenschot defect?

Het boezemtussenschot defect is een veel voorkomende aangeboren hartafwijking waarbij er een opening blijft tussen de boezems van het hart, ter hoogte van het septum. Deze opening zorgt ervoor dat er bloed kan stromen van de linker- naar de rechterkant van het hart terwijl dit normaal gesproken niet mogelijk zou moeten zijn.

Oorzaken van het boezemtussenschot defect

Het is nog niet precies bekend wat de oorzaken zijn van het boezemtussenschot defect. Het is wel gebleken dat genetische factoren een rol spelen. Als één van de ouders zelf een boezemtussenschot defect heeft, is de kans groter dat het kind ook deze afwijking heeft.

Symptomen van het boezemtussenschot defect

De symptomen van het boezemtussenschot defect kunnen erg uiteenlopen. Sommige mensen hebben helemaal geen symptomen terwijl anderen juist veel last hebben van vermoeidheid en kortademigheid.

Andere symptomen kunnen zijn:

– Moeite met ademhalen
– Pijn op de borst
– Hartkloppingen
– Zwelling van de voeten of buik
– Verhoogde kans op longontsteking
– Blauwachtige kleur van de huid (cyanose)

Diagnose van het boezemtussenschot defect

Het boezemtussenschot defect kan worden vastgesteld door middel van verschillende tests, zoals:

– Echocardiogram
– Elektrocardiogram (ECG)
– Hartkatheterisatie
– Röntgenfoto’s

Behandeling van het boezemtussenschot defect

De behandeling van het boezemtussenschot defect hangt af van de grootte van de opening in het hart en de symptomen die aanwezig zijn.

In sommige gevallen is geen behandeling nodig, maar wordt wel regelmatig gecontroleerd of de opening niet groter wordt. In andere gevallen is een operatie nodig om de opening te sluiten. Dit wordt gedaan met behulp van een hartkatheterisatie of open-hartchirurgie.

Complicaties van het boezemtussenschot defect

Als het boezemtussenschot defect niet wordt behandeld, kan dit leiden tot andere complicaties. Een veelvoorkomende complicatie is het ontwikkelen van pulmonale hypertensie, waarbij de bloeddruk in de longen te hoog wordt. Dit kan leiden tot hartfalen en andere ernstige complicaties.

Het leven met het boezemtussenschot defect

Mensen met een boezemtussenschot defect kunnen een normaal leven leiden, zolang de symptomen onder controle worden gehouden en eventuele complicaties snel worden behandeld. Het is belangrijk om regelmatig de hartfunctie te laten controleren en eventuele symptomen snel te melden aan de arts.

Conclusie

Het boezemtussenschot defect is een aangeboren hartafwijking waarbij er een opening blijft tussen de boezems van het hart. De oorzaken zijn nog niet bekend, maar genetische factoren spelen een rol. De symptomen kunnen uiteenlopen van vermoeidheid tot cyanose. De behandeling hangt af van de grootte van de opening en de aanwezigheid van symptomen. Mensen met een boezemtussenschot defect kunnen een normaal leven leiden, maar moeten regelmatig de hartfunctie laten controleren.

Veelgestelde vragen

1. Hoe weet ik of ik een boezemtussenschot defect heb?
Uw arts kan dit vaststellen met behulp van verschillende tests, zoals een echocardiogram of een hartkatheterisatie.

2. Kan een boezemtussenschot defect vanzelf overgaan?
Nee, in de meeste gevallen blijft het boezemtussenschot defect bestaan en is behandeling nodig.

3. Is het boezemtussenschot defect erfelijk?
Ja, genetische factoren spelen een rol bij het ontstaan van het boezemtussenschot defect.

4. Wat kan ik doen om complicaties te voorkomen?
Het is belangrijk om regelmatig de hartfunctie te laten controleren en eventuele symptomen snel te melden aan de arts.

5. Kan ik nog sporten met een boezemtussenschot defect?
Dit hangt af van de grootte van de opening en de aanwezigheid van symptomen. Overleg hierover met uw arts.