Etalagebenen symptomen & behandeling

Wat zijn etalagebenen, wanneer heb je ermee te maken en hoe kom je daarachter? Wie loopt risico, hoe ga je er mee om en kom je er ook weer vanaf? Naar schatting heeft 800.000 tot een miljoen Nederlanders last van de aandoening ‘etalagebenen’. De aandoening kent ook een meer wetenschappelijke term: ‘perifeer arterieel vaatlijden’. Bij […..]