Delier

Inhoudsopgave

Met een schatting van meer dan 75.000 gevallen van delier in Nederland elk jaar, is de aandoening een veelvoorkomend probleem bij oudere volwassenen en ziekenhuispatiënten. Delier is een acute verwardheidstoestand die zich plotseling ontwikkelt en vaak gepaard gaat met hallucinaties en/of desoriëntatie. Het kan een teken zijn van een onderliggende medische aandoening en vereist snelle behandeling om complicaties te voorkomen. In dit artikel gaan we in op de oorzaken, symptomen, diagnose, behandeling en preventie van delier.

Oorzaken van delier

Er zijn verschillende factoren die kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van delier, waaronder:

– Medicijnen: sommige medicijnen, zoals anticholinergica en benzodiazepinen, kunnen delier veroorzaken.
– Infecties: infecties zoals longontsteking of urineweginfecties kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van delier.
– Blootstelling aan toxines: blootstelling aan gifstoffen zoals alcohol, drugs of pesticiden kan leiden tot delier.
– Veranderingen in de omgeving: veranderingen in de omgeving, zoals ziekenhuisopname, kunnen delier veroorzaken.
– Onderliggende medische aandoeningen: onderliggende medische aandoeningen zoals dementie, Alzheimer of ziekte van Parkinson kunnen delier veroorzaken.

Symptomen van delier

De symptomen van delier kunnen variëren, maar enkele veelvoorkomende symptomen zijn:

– Verwarring of desoriëntatie: het gevoel hebben de tijd of plaats niet te kennen.
– Hallucinaties: het zien of horen van dingen die er niet zijn.
– Aandachtsproblemen: het onvermogen om de aandacht bij een taak of onderwerp te houden.
– Vertraagde motoriek: trage bewegingen of motorische coördinatie.
– Spraakproblemen: onsamenhangende spraak of het moeilijk kunnen formuleren van woorden.

Diagnose van delier

De diagnose van delier kan worden gesteld aan de hand van de symptomen, de medische geschiedenis en fysiek onderzoek. Een arts kan ook bloedtests bestellen om een ​​onderliggende medische aandoening uit te sluiten of om te bepalen of er veranderingen of afwijkingen zijn in de bloedwaarden die kunnen bijdragen aan de delier.

Behandeling van delier

De behandeling van delier begint met het identificeren en behandelen van de onderliggende oorzaak van het delier. Dit kan omvatten:

– Medicijnaanpassingen: het stoppen of aanpassen van medicijnen die bijdragen aan het delier.
– Infectiebehandeling: het behandelen van infecties die bijdragen aan het delier.
– Herstel van elektrolytenbalans: het herstellen van de balans van elektrolyten, zoals natrium en kalium, in het bloed.
– Pijn- en symptoombestrijding: het behandelen van pijn en andere symptomen die het delier kunnen verergeren.

Preventie van delier

Het voorkomen van delier kan moeilijk zijn, maar er zijn een aantal maatregelen die kunnen worden genomen om het risico op delier te verminderen:

– Gezond leven: Het onderhouden van een gezonde levensstijl, zoals regelmatige lichaamsbeweging en een uitgebalanceerd dieet.
– Medicatiebewaking: Het monitoren van medicatieregimes en het controleren of medicijnen niet worden overgedoseerd of verkeerd worden ingenomen.
– Omgevingsaanpassingen: Het verbeteren van de omgeving, zoals het verminderen van lawaai, toepassen van daglicht enz. om de kans op delier te verminderen.

Conclusie

Delier is een acute, vaak plotselinge verwardheidstoestand die zich kan ontwikkelen bij ouderen en ziekenhuispatiënten. De oorzaken kunnen verschillen, maar de symptomen zijn vergelijkbaar en vereisen snelle behandeling om complicaties te vermijden. Met verschillende bewezen en preventieve maatregelen is delier te behandelen en te voorkomen. Bij twijfel of vermoeden van delier neemt u contact op met uw huisarts.

Veelgestelde vragen over delier

Wat is delier?

Delier is een acute, plotselinge verwardheidstoestand.

Wie heeft een hoog risico op delier?

Ouderen en ziekenhuispatiënten lopen een hoog risico op het ontwikkelen van delier.

Wat veroorzaakt delier?

Er zijn verschillende factoren die kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van delier, waaronder medicijnen, infecties, blootstelling aan toxines, veranderingen in de omgeving en onderliggende medische aandoeningen.

Hoe wordt delier behandeld?

De behandeling van delier begint met het identificeren en behandelen van de onderliggende oorzaak van het delier. Dit kan omvatten medicijnaanpassingen, infectiebehandeling, elektrolytenbalansherstel en pijn- en symptoombestrijding.

Hoe kan delier worden voorkomen?

Het voorkomen van delier kan moeilijk zijn, maar er zijn verschillende bewezen preventieve maatregelen die kunnen worden genomen, zoals gezond leven, medicatiebewaking en omgevingsaanpassingen.