Macula pucker is een laagje bindweefsel dat is gaan rimpelen, precies over het centrum van het netvlies. Deze plek in het centrum waarmee we scherp kunnen zien, wordt ook wel de macula of gele vlek genoemd. Meestal komt een macula pucker voor aan slechts één oog, maar het kan aan beide kanten voorkomen. Het gevormde laagje bindweefsel is te vergelijken met een littekenweefsel dat naar verloop van tijd is gaan samentrekken. Het gevolg is dat het onderliggende netvlies ook gaat rimpelen. Door plooiing van het netvlies staan de kegeltjes niet meer geordend. En juist in de macula of gele vlek liggen heel veel kegeltjes bij elkaar. De functie van deze kegeltjes is het waarnemen van kleuren en contrast. Je begrijpt nu waarom het zicht bij macula pucker vervormt en wazig wordt.

Oorzaak van macula pucker

In de meeste gevallen is er geen duidelijke oorzaak te vinden. Dit wordt ook wel primaire macula pucker genoemd. Deze primaire variant zien we met name bij ouderen.
Wanneer macula pucker het gevolg is van een oogoperatie of een ziekte aan het oog, dan noemen we dit secundaire macula pucker.
Oogziekten waar de secundaire variant bij voorkomt zijn onder andere netvliesloslating, netvliesscheur, gezwellen, bloedafwijkingen, inwendige oogontstekingen of diabetische retinopathie.
Deze laatste variant van macula pucker is niet leeftijd gerelateerd.

Symptomen van macula pucker

Bij macula pucker heb je meestal last van een of meerdere van de volgende symptomen:

  • Je gezichtsvermogen is verminderd
  • Je zicht is vertekent, rechte lijnen zijn niet langer recht, maar eerder golvend
  • Je ziet dubbel, afkomstig van één oog
  • De grootte van het beeld verschilt
  • Je ziet lichtflitsen

Diagnose van macula pucker

Een oogarts kan middels onderzoek de macula beoordelen. Dit gebeurt door in het oog te kijken, ook wel fundoscopie genoemd. Voorafgaand worden de pupillen vergroot door middel van oogdruppels.
De oogarts houdt vervolgens verschillende soorten lenzen voor het oog om de macula te bekijken.
Om meer details te kunnen zien van de macula, wordt de OCT (Optical Coherence Tomography) gebruikt. Tijdens dit onderzoek worden er afbeeldingen gemaakt van de diverse lagen van de macula en mogelijke voorliggende structuren.
Het betreft een pijnloos onderzoek, zonder enig risico.

Macula pucker behandelen

Behandeling van macula pucker is niet altijd noodzakelijk. Wanneer de gezichtsscherpte voldoende is en er weinig andere klachten zijn, is behandeling niet nodig.
Mocht een behandeling wel noodzakelijk zijn, dan is dat door middel van een operatie. Tijdens de operatie wordt het oogvocht verwijderd. Daarna wordt het littekenweefsel samen met een fijn oppervlakkig laagje van het netvlies voorzichtig weggehaald.
Voor de operatie kan moeilijk worden ingeschat hoeveel de gezichtsscherpte zal toenemen.
Het is wel zo dat de zenuwen van de macula zich heel langzaam herstellen, waardoor er zelfs tot één jaar na de operatie verbetering mogelijk is.

Geen behandeling

Wanneer de macula pucker niet wordt behandeld, zal de gezichtsscherpte gelijk blijven of verder afnemen. Blindheid is echter uitgesloten, aangezien het netvlies buiten de macula of gele vlek wel normaal functioneert.