Munchhausen by proxy

Inhoudsopgave

Munchausen by Proxy (MBP) is een ernstige aandoening waarbij de verzorger van een kind (meestal de moeder) de symptomen van ziektes of aandoeningen bij het kind verzint of zelfs veroorzaakt om aandacht te krijgen voor zichzelf. Dit kan leiden tot onnodige medische procedures en een gevaarlijke situatie voor het kind.

Wat is Munchausen by Proxy?

MBP is een zeldzame mentale stoornis die wordt gekenmerkt door het opzettelijk veroorzaken van of simuleren van ziekten of aandoeningen bij een kind door de verzorger. Deze stoornis is ook bekend als ‘factitious disorder imposed on another’ of FDIA. MBP komt meestal voor bij de moeder van het kind en kan vele vormen aannemen, zoals het giftig toedienen van medicijnen, het veroorzaken van koorts of het veranderen van laboratoriumresultaten.

Wat zijn de symptomen van MBP?

Er zijn verschillende symptomen die kunnen wijzen op MBP:

– Het kind heeft vaak medische problemen die vaak niet te verklaren zijn.
– De moeder van het kind heeft vaak een medische achtergrond of heeft veel kennis van medische termen.
– Het lijkt erop dat het kind ziektes heeft die niet overeenkomen met de symptomen die het vertoont.
– Het kind reageert niet op de behandelingen die het krijgt, of de behandelingen hebben onverwachte bijwerkingen.
– Als het kind in het ziekenhuis moet blijven, is moeder de hele tijd aanwezig om te zorgen voor haar kind.

Wie loopt het risico op MBP?

Hoewel MBP bij iedereen kan voorkomen, zijn er enkele factoren die het risico verhogen:

– Vrouwen zijn meer vatbaar voor MBP dan mannen.
– Eerdere ervaringen van misbruik of verwaarlozing kunnen leiden tot MBP.
– Personen die zelf een verleden hebben met factitious disorders, zoals zelf Munchausen, zijn mogelijk vatbaar voor het ontwikkelen van MBP.

Hoe wordt MBP gediagnosticeerd?

MBP kan moeilijk te diagnosticeren zijn omdat de symptomen van het kind vaak verwarrend en niet te verklaren zijn. Er zijn verschillende diagnostische tests die artsen kunnen uitvoeren om MBP te identificeren, waaronder psychiatrische evaluaties, medische testen en interviews met de moeder van het kind.

Hoe wordt MBP behandeld?

MBP is een ernstige aandoening die onmiddellijk moet worden behandeld. Een multidisciplinair team van artsen, psychologen en maatschappelijk werkers kan samenwerken om de situatie te evalueren en het kind te beschermen. De behandeling kan onder meer bestaan uit psychiatrische behandelingen, gezinstherapie en een verblijf in een ziekenhuis om de gezondheid van het kind te bewaken.

Hoe kunt u helpen als u vermoedt dat er sprake is van MBP?

Als u vermoedt dat een kind of gezin slachtoffer is van MBP, is het belangrijk om het te melden bij de juiste autoriteiten, zoals de politie, huisarts of het AMK. U kunt ook contact opnemen met instanties die zijn gespecialiseerd in deze aandoening, zoals de Kindertelefoon of de Stichting Alternatieve Zorg voor Kinderen.

Hoe kunt u voorkomen dat u MBP ontwikkelt?

Er zijn geen bekende preventieve maatregelen voor MBP. Als u echter de neiging heeft om overdreven medische klachten te hebben, moet u hulp zoeken van een professionele hulpverlener om te voorkomen dat u MBP ontwikkelt.

Conclusie

MBP is een ernstige aandoening die onmiddellijke aandacht vereist. Het kan jaren duren voordat de aandoening wordt ontdekt, wat kan leiden tot onnodige medische ingrepen en gevaarlijke situaties voor het kind. Het is belangrijk om op de hoogte te zijn van de symptomen en te weten hoe u kunt helpen als u denkt dat er sprake is van MBP.

Veel gestelde vragen

1. Is MBP een veelvoorkomende aandoening?
MBP is een zeldzame aandoening, maar experts denken dat het vaak voorkomt dat het niet wordt gemeld.

2. Kan MBP levensbedreigend zijn voor het kind?
Ja, wanneer het kind medische procedures ondergaat die niet nodig zijn, kan dit leiden tot blijvende schade of zelfs de dood.

3. Hoe vaak komt MBP voor bij kinderen?
MBP komt vaker voor bij kinderen jonger dan 6 jaar.

4. Kunnen mannen ook MBP ontwikkelen?
Ja, hoewel het minder vaak voorkomt bij mannen dan bij vrouwen.

5. Zijn er ondersteuningsgroepen voor gezinnen die lijden aan MBP?
Ja, er zijn verschillende groepen die families en kinderen die lijden aan MBP ondersteunen en begeleiden.