Paroxismale nachtelijke hemoglobinurie

Inhoudsopgave

Paroxismale Nachtelijke Hemoglobinurie (PNH) is een zeldzame, erfelijke, levensbedreigende bloedaandoening die wordt gekenmerkt door bloedarmoede, trombose en nierfalen. PNH wordt veroorzaakt door een mutatie in de genen die verantwoordelijk zijn voor de aanmaak van bloedcellen. Deze mutatie leidt tot een defect in de aanmaak van een eiwit genaamd glycophosphatidylinositol (GPI), wat leidt tot een onvolledige vorming van bloedcellen en het immuunsysteem aantast.

Symptomen van Paroxismale Nachtelijke Hemoglobinurie

De symptomen van Paroxismale Nachtelijke Hemoglobinurie (PNH) zijn divers en kunnen variëren van mild tot levensbedreigend. Enkele symptomen zijn onder andere:

Bloedarmoede

Bloedarmoede is het meest voorkomende symptoom van PNH en wordt veroorzaakt door de vernietiging van rode bloedcellen in de bloedbaan. Het kan leiden tot vermoeidheid, kortademigheid en een bleke huidskleur.

Trombose

Trombose is een ander veelvoorkomend symptoom van PNH. Het treedt op wanneer bloedstolsels worden gevormd in de bloedvaten waardoor de bloedstroom wordt belemmerd. Het kan leiden tot pijn, zwelling en warmte in de getroffen gebieden.

Nierfalen

Nierfalen kan optreden als gevolg van de vorming van bloedstolsels die de bloedtoevoer naar de nieren belemmeren. Symptomen zijn onder andere een verminderd urinevolume, bloed in de urine en oedeem.

Andere symptomen

Andere symptomen van PNH kunnen zijn: koorts, buikpijn, hoofdpijn, tintelingen in de handen of voeten en stollingsproblemen.

Oorzaken van Paroxismale Nachtelijke Hemoglobinurie

PNH wordt veroorzaakt door een genetische mutatie die het immuunsysteem aantast. Dit defect maakt de bloedcellen kwetsbaarder voor de aanvallen van het immuunsysteem en kan leiden tot de vernietiging van de cellen. Deze mutatie treedt op in stamcellen en kan van ouder op kind worden doorgegeven.

Diagnose van Paroxismale Nachtelijke Hemoglobinurie

De diagnose van PNH wordt gesteld op basis van bloedtesten die worden uitgevoerd om de niveaus van bepaalde eiwitten in het bloed te meten. Deze testen worden gedaan om te bepalen of de patiënt daadwerkelijk lijdt aan PNH en om de ernst van de ziekte vast te stellen.

Behandelingen voor Paroxismale Nachtelijke Hemoglobinurie

Er zijn verschillende behandelingen voor PNH, waaronder medicijnen, bloedtransfusies, beenmergtransplantaties en chemotherapie. De behandeling zal afhangen van de ernst van de aandoening en de toestand van de patiënt.

Medicijnen

Medicijnen, zoals eculizumab, kunnen worden voorgeschreven om de symptomen van PNH te verlichten en de bloeddruk te reguleren. Deze medicijnen kunnen ook helpen om de vorming van bloedstolsels te voorkomen.

Bloedtransfusies

Bloedtransfusies zijn een andere optie voor de behandeling van PNH. Deze procedure wordt gebruikt om het aantal rode bloedcellen in de bloedbaan van de patiënt te verhogen en de symptomen van bloedarmoede te verlichten.

Beenmergtransplantatie

Een beenmergtransplantatie kan worden overwogen als een behandelingsoptie voor patiënten met ernstige PNH. Dit kan echter gepaard gaan met risico’s en complicaties en is daarom voorbehouden aan zorgvuldig geselecteerde patiënten.

Chemotherapie

Chemotherapie kan worden gebruikt om de groei van abnormale bloedcellen te vertragen of te stoppen. Dit kan helpen om de symptomen van PNH onder controle te houden en de levensverwachting van de patiënt te verlengen.

Conclusie

Paroxismale Nachtelijke Hemoglobinurie is een zeldzame, erfelijke, levensbedreigende bloedaandoening die wordt gekenmerkt door bloedarmoede, trombose en nierfalen. Het kan worden behandeld met medicijnen, bloedtransfusies, beenmergtransplantaties of chemotherapie. Het is belangrijk om te praten met uw arts als u vermoedt dat u PNH heeft of als u zich zorgen maakt over uw gezondheid.

Veelgestelde Vragen

1. Is Paroxismale Nachtelijke Hemoglobinurie levensbedreigend?
Ja, PNH kan levensbedreigend zijn vanwege de complicaties die het kan veroorzaken.

2. Kan Paroxismale Nachtelijke Hemoglobinurie worden voorkomen?
Nee, omdat PNH een genetische aandoening is, kan het niet worden voorkomen.

3. Kunnen bloedtransfusies helpen bij de behandeling van PNH?
Ja, bloedtransfusies kunnen helpen om de symptomen van bloedarmoede te verlichten en het aantal rode bloedcellen in de bloedbaan van de patiënt te verhogen.

4. Kan chemotherapie de symptomen van PNH verlichten?
Ja, chemotherapie kan helpen om de groei van abnormale bloedcellen te vertragen of te stoppen, waardoor de symptomen van PNH onder controle kunnen worden gehouden.

5. Is een beenmergtransplantatie altijd een optie voor de behandeling van PNH?
Nee, een beenmergtransplantatie kan gepaard gaan met risico’s en complicaties en is daarom alleen voorbehouden aan zorgvuldig geselecteerde patiënten.