Septische artritis

Inhoudsopgave

Septische artritis is een ernstige infectie van het gewricht dat ontstaat wanneer bacteriën het gewricht binnendringen en zich verspreiden in de synoviale vloeistof. Dit kan leiden tot pijn, zwelling en roodheid rondom het gewricht. In sommige gevallen is er sprake van koorts, rillingen en een algemeen gevoel van ziek zijn.

Er zijn verschillende bacteriën die septische artritis kunnen veroorzaken, waaronder Staphylococcus aureus en Streptococcus pneumoniae. Deze bacteriën komen vaak het lichaam binnen via een open wond of infectie elders in het lichaam. Zodra ze het gewricht binnendringen, kunnen ze zich snel verspreiden en schade aanrichten aan het gewricht.

Mensen met een verzwakt immuunsysteem, diabetes of een andere chronische aandoening lopen een hoger risico op septische artritis. Daarnaast kunnen mensen die een gewrichtsvervangende operatie hebben ondergaan of die een gewrichtsletsel hebben opgelopen ook een hoger risico hebben.

De symptomen van septische artritis zijn onder meer:

– Pijn en zwelling rondom het gewricht
– Roodheid en warmte rondom het gewricht
– Koorts en rillingen
– Verminderde beweeglijkheid van het gewricht
– Algemeen ziek gevoel

Om septische artritis te diagnosticeren zal de arts bloedonderzoek, röntgenfoto’s en mogelijk een MRI-scan uitvoeren. Indien de diagnose nog steeds onduidelijk is, kan een gewrichtspunctie worden uitgevoerd waarbij een monster van de synoviale vloeistof wordt genomen.

Septische artritis moet snel en agressief worden behandeld om blijvende schade aan het gewricht te voorkomen. De behandeling bestaat meestal uit het voorschrijven van antibiotica en het aspireren van de synoviale vloeistof uit het geïnfecteerde gewricht. In sommige gevallen kan een operatie nodig zijn om het gewricht te reinigen en beschadigd weefsel te verwijderen.

Het herstel kan variëren en is afhankelijk van de ernst van de infectie en de mate van gewrichtsschade. In sommige gevallen kan volledig herstel worden bereikt binnen enkele weken tot maanden na behandeling. In andere gevallen kan blijvende schade aan het gewricht ontstaan en kan langdurige pijn en bewegingsbeperking optreden.

Het risico op septische artritis kan worden verkleind door een goede handhygiëne, het vermijden van contact met besmette wonden of huidinfecties en het vermijden van risicovolle activiteiten die tot gewrichtsblessures kunnen leiden. Mensen met een verhoogd risico op septische artritis, zoals personen met diabetes of een verzwakt immuunsysteem, moeten extra voorzorgsmaatregelen nemen om infecties te voorkomen.

In zeldzame gevallen kan septische artritis chronisch worden, waarbij de infectie zich verspreidt en schade toebrengt aan verschillende gewrichten. Dit kan leiden tot langdurige pijn, bewegingsbeperking en invaliditeit. Het is daarom belangrijk om septische artritis snel en agressief te behandelen om blijvende schade aan het gewricht te voorkomen.

Septische artritis is niet in de traditionele zin besmettelijk, wat betekent dat het niet gemakkelijk van de ene persoon op de andere kan worden overgedragen. Het is echter belangrijk om een goede handhygiëne te handhaven en contact met besmette wonden of huidinfecties te vermijden om het risico op infectie te minimaliseren.

Hoewel het ongebruikelijk is, kan septische artritis terugkeren bij mensen die een verhoogd risico lopen, zoals personen met diabetes of een verzwakt immuunsysteem. Om terugkerende infecties te voorkomen, is het belangrijk om de onderliggende aandoening te behandelen en infectiepreventiemaatregelen te nemen.

Afhankelijk van de ernst van de infectie en de mate van gewrichtsschade, kan het enige tijd duren voordat u weer normaal kunt sporten. Het is belangrijk om de instructies van uw arts te volgen met betrekking tot het oefenen en belasten van het gewricht en om te beginnen met lichte activiteiten alvorens terug te keren naar sporten waarbij een hoge belasting op het gewricht is vereist.

Septische artritis is een zeldzame aandoening en het komt voor bij ongeveer 2-10 personen per 100.000 mensen per jaar. Het treft vaker oudere volwassenen en mensen met een verzwakt immuunsysteem.

In zeldzame gevallen kan septische artritis leiden tot zulke ernstige schade aan het gewricht dat amputatie van het aangetaste ledemaat noodzakelijk is. Het is daarom belangrijk om de aandoening snel te diagnosticeren en agressief te behandelen om blijvende schade te voorkomen en het risico op amputatie te minimaliseren.

In sommige gevallen kan septische artritis leiden tot blijvende schade aan het gewricht, waardoor langdurige pijn, bewegingsbeperking en invaliditeit kunnen ontstaan. Het is daarom belangrijk om de aandoening snel en agressief te behandelen om blijvende schade te voorkomen.