Stridor

Inhoudsopgave

Stridor is een abnormaal geluid dat tijdens het ademhalen wordt geproduceerd en kan het gevolg zijn van een vernauwing van de luchtwegen. Dit geluid kan variëren van licht knorren tot luidruchtig piepen en kan een teken zijn van ernstige medische aandoeningen. In dit artikel zullen we u alles vertellen over de oorzaken, symptomen en behandeling van stridor.

Wat is stridor?

Stridor is het abnormale geluid dat meestal optreedt bij het inademen en wordt veroorzaakt door een vernauwing van de luchtwegen. Het is een hoorbaar geluid dat kan variëren van licht geknor tot luidruchtig piepen en fluiten. Hoewel stridor bij iedereen kan voorkomen, komt het vaker voor bij kinderen.

Oorzaken van stridor

Er zijn veel oorzaken van stridor, waaronder:

1. Laryngomalacie

Laryngomalacie is een aandoening waarbij de weefsels in de keel zacht en buigzaam zijn, waardoor de luchtwegen vernauwen.

2. Epiglottitis

Epiglottitis is de ontsteking van de epiglottis, die zich aan de basis van de tong bevindt en de luchtwegen bedekt. Het kan leiden tot een vernauwing van de luchtwegen en stridor veroorzaken.

3. Croup

Croup is een infectie van de bovenste luchtwegen die bij kinderen voorkomt en kan leiden tot stridor.

4. Tracheale stenose

Tracheale stenose is de vernauwing van de luchtpijp en kan leiden tot stridor.

5. Inademingsletsel

Een inademingsletsel kan ook leiden tot stridor, zoals een vreemd voorwerp dat vast komt te zitten in de luchtwegen of een trauma dat de luchtwegen beschadigt.

Symptomen van stridor

De symptomen van stridor kunnen variëren afhankelijk van de onderliggende oorzaak van de aandoening. Enkele veelvoorkomende symptomen zijn:

– Piepende ademhaling
– Geknepen ademhaling
– Snel ademen
– Hoesten
– Ademhalingsmoeilijkheden

Behandeling van stridor

De behandeling van stridor hangt af van de onderliggende oorzaak en de ernst van de aandoening. In sommige gevallen, zoals wanneer het wordt veroorzaakt door een infectie, kan de behandeling bestaan uit het nemen van antibiotica. In gevallen van een acute astma-aanval kan het nodig zijn om medicijnen zoals een inhalator te gebruiken. In ernstige gevallen kan een tracheotomie nodig zijn, waarbij een opening in de luchtpijp wordt gemaakt om de luchtstroom mogelijk te maken.

Veelgestelde vragen over stridor

1. Kan stridor levensbedreigend zijn?

Ja, in ernstige gevallen kan stridor levensbedreigend zijn. Het is belangrijk om zo snel mogelijk medische hulp in te schakelen.

2. Kan stridor bij kinderen voorkomen?

Ja, stridor komt vaker voor bij kinderen dan bij volwassenen, vooral bij pasgeborenen en baby’s.

3. Is stridor een diagnose of een symptoom?

Stridor is een symptoom, geen diagnose. Het is een teken van vernauwing van de luchtwegen, die kan worden veroorzaakt door verschillende onderliggende aandoeningen.

4. Kan stridor vanzelf verdwijnen?

Ja, in sommige gevallen, vooral bij kinderen, kan stridor vanzelf verdwijnen en heeft het geen behandeling nodig.

5. Hoe wordt stridor gediagnosticeerd?

Stridor kan worden gediagnosticeerd met behulp van een fysiek onderzoek, evenals beeldvormende tests, zoals röntgenfoto’s of CT-scans. Behandeling kan worden voorgeschreven op basis van de oorzaak van de aandoening.

Conclusie

Stridor is een abnormaal geluid tijdens het ademhalen en kan worden veroorzaakt door een vernauwing van de luchtwegen. De oorzaken van stridor variëren van laryngomalacie tot inademingsletsel, en de behandeling hangt af van de ernst van de aandoening. Als u te maken heeft met symptomen van stridor, is het belangrijk om onmiddellijk medische hulp in te schakelen.