Wilms tumor

Inhoudsopgave

Wilms tumor, ook bekend als nefroblastoom, is een zeldzame vorm van nierkanker die voornamelijk voorkomt bij kinderen onder de leeftijd van vijf jaar. Het is goed voor ongeveer 90% van alle nierkankers bij kinderen en komt meestal voor in slechts één nier. In dit artikel zullen we de definitie, symptomen, behandeling en prognose van Wilms tumor bespreken.

Definitie van Wilms Tumor

Wilms tumor is een type kanker dat zich ontwikkelt in de cellen van de nieren. Het wordt veroorzaakt door ongecontroleerde celgroei die zich ontwikkelt tot een tumor in één of beide nieren.

Symptomen van Wilms Tumor

De symptomen van Wilms tumor kunnen vaag zijn en lijken op andere ziekten, daarom is het belangrijk om direct contact op te nemen met een arts als u vermoedt dat uw kind een Wilms tumor heeft. De symptomen inbegrepen:

– Gezwollen buik
– Buikpijn
– Bloed in de urine
– Hoge bloeddruk
– Koorts
– Gewichtsverlies

Oorzaken van Wilms Tumor

De exacte oorzaak van Wilms tumor is onbekend, maar er zijn enkele risicofactoren die kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van deze kanker. Deze risicofactoren zijn onder meer:

– Erfelijkheid: als een kind een familiegeschiedenis heeft van Wilms tumor, is er een hoger risico om zelf de ziekte te ontwikkelen.
– Genetische afwijkingen: sommige genetische afwijkingen zoals trisomie 18 kunnen het risico op het ontwikkelen van Wilms tumor verhogen.
– Congenitale afwijkingen: sommige aangeboren afwijkingen zoals aniridie kunnen het risico op het ontwikkelen van Wilms tumor verhogen.
– Sekse: jongens hebben een iets hoger risico op het ontwikkelen van Wilms tumor dan meisjes.

Diagnose van Wilms Tumor

De diagnose van Wilms tumor begint met een lichamelijk onderzoek en medische geschiedenis van het kind. Vervolgens worden er verschillende tests uitgevoerd om de diagnose te bevestigen. Deze tests omvatten:

– Bloedonderzoek
– Urinetest
– Beeldvormende onderzoeken zoals echografie of MRI
– Biopsie voor bevestiging van de diagnose

Behandeling van Wilms Tumor

De behandeling van Wilms tumor hangt af van het stadium van de kanker en kan bestaan uit een of meer van de volgende opties:

– Chirurgie: waarbij de tumor en in sommige gevallen de volledige nier wordt verwijderd.
– Chemotherapie: waarbij medicijnen worden gebruikt om kankercellen te doden.
– Bestralingstherapie: waarbij straling wordt gebruikt om kankercellen te doden.

Prognose van Wilms Tumor

De prognose van Wilms tumor hangt af van verschillende factoren, zoals het stadium van de kanker, de grootte van de tumor en of de tumor is uitgezaaid naar andere organen. Over het algemeen hebben kinderen met Wilms tumor een gunstige prognose en is de overlevingskans hoog.

Veelgestelde vragen over Wilms Tumor

1. Hoe vaak komt Wilms Tumor voor?
– Wilms tumor is zeldzaam en komt voor bij ongeveer 1 op de 10.000 kinderen.
2. Wat is de leeftijdsgroep die het meest getroffen wordt door Wilms Tumor?
– Wilms tumor komt voornamelijk voor bij kinderen onder de vijf jaar.
3. Is Wilms Tumor erfelijk?
– Ja, Wilms Tumor kan erfelijk zijn en kinderen met een familiegeschiedenis van de ziekte lopen een hoger risico.
4. Is Wilms Tumor te genezen?
– Ja, Wilms tumor is over het algemeen geneesbaar en de overlevingskans is hoog als de kanker in een vroeg stadium wordt gevonden en behandeld.
5. Wat zijn de langetermijngevolgen van de behandeling van Wilms Tumor?
– De langetermijngevolgen van de behandeling van Wilms tumor zijn afhankelijk van het type behandeling en de individuele patiënt. Sommige patiënten kunnen last hebben van nierproblemen, gehoorverlies, ontwikkelingsvertraging en andere late effecten van de behandeling.

In conclusie is Wilms tumor een zeldzame vorm van nierkanker die voornamelijk bij kinderen onder de leeftijd van vijf jaar voorkomt. Symptomen zijn onder meer een gezwollen buik, buikpijn en bloed in de urine. De behandeling kan chirurgie, chemotherapie en bestralingstherapie omvatten. Overlevingskansen zijn hoog als de kanker in een vroeg stadium wordt gevonden en behandeld. Het is belangrijk om direct contact op te nemen met een arts als u vermoedt dat uw kind een Wilms tumor heeft en de behandeling onmiddellijk te starten.