Benigne paroxysmale positie duizeligheid

Inhoudsopgave

Benigne paroxysmale positie duizeligheid (BPPD) is een veel voorkomende vorm van duizeligheid die vooral bij oudere mensen voorkomt. Het kan een belemmering zijn voor de dagelijkse activiteiten en kan leiden tot angst en onzekerheid. In dit artikel bespreken we alles wat je moet weten over BPPD, waaronder de symptomen, oorzaken en behandelingen.

Wat is benigne paroxysmale positie duizeligheid?

BPPD is een vorm van duizeligheid die optreedt wanneer de positie van het hoofd verandert, bijvoorbeeld bij het opstaan vanuit een liggende positie of bij het omdraaien in bed. De symptomen zijn tijdelijke duizeligheid, evenwichtsproblemen en een draaierig gevoel. Deze symptomen kunnen enkele seconden tot een minuut duren.

Wat zijn de oorzaken van benigne paroxysmale positie duizeligheid?

De oorzaak van BPPD is te vinden in de binnenste delen van het oor, de zogenaamde otolieten. Dit zijn kleine deeltjes die zich in het evenwichtsorgaan bevinden. Bij BPPD komen deze deeltjes vast te zitten in een deel van het evenwichtsorgaan, wat anorganische kristallen veroorzaakt die de hoofdpositiegevoeligheid verstoren. Dit leidt uiteindelijk tot duizeligheid, evenwichtsproblemen en een draaierig gevoel.

Wie loopt een verhoogd risico op benigne paroxysmale positie duizeligheid?

Sommige mensen hebben een verhoogd risico op het ontwikkelen van BPPD, waaronder:

– Mensen die ouder zijn dan 50
– Vrouwen
– Mensen die een hersenletsel hebben gehad
– Mensen die een infectie van het binnenoor hebben gehad

Wat zijn de symptomen van benigne paroxysmale positie duizeligheid?

De symptomen van BPPD zijn onder andere:

– Duizeligheid bij het veranderen van de positie van het hoofd
– Het gevoel dat de kamer ronddraait
– Evenwichtsproblemen
– Misselijkheid en/of braken

Hoe wordt benigne paroxysmale positie duizeligheid vastgesteld?

Een arts zal waarschijnlijk de patiënt onderzoeken en een medische geschiedenis afnemen. Daarnaast kan de arts enkele tests uitvoeren om de ogen te volgen en de duizeligheid te beoordelen. Een dergelijke test omvat de zogenaamde Dix-Hallpike-test.

Wat is de behandeling voor benigne paroxysmale positie duizeligheid?

Er zijn verschillende behandelingsopties voor BPPD, waaronder:

– Bewegingstherapie: Dit omvat het uitvoeren van specifieke hoofdbewegingen om de kristallen terug te verplaatsen naar hun oorspronkelijke positie.
– Medicijnen: Medicijnen kunnen worden voorgeschreven om de symptomen van duizeligheid te verminderen.
– Canaliserende manoeuvres: Via specifieke kanaalkristalmanoeuvres kan de oorzaak van de duizeligheid worden aangepakt.
– Chirurgie: Als de bovengenoemde behandelingsopties niet werken, kan de arts besluiten om een operatie uit te voeren en de oorzaak van de BPPD te behandelen.

Kun je benigne paroxysmale positie duizeligheid voorkomen?

Er zijn geen specifieke manieren om BPPD te voorkomen. Sommige maatregelen die kunnen helpen om de symptomen van duizeligheid te verminderen zijn onder andere:

– Het vermijden van snelle hoofdbewegingen
– Het vermijden van posities die eerder duizeligheid hebben veroorzaakt
– Het langzaam overgaan van zittende naar staande positie

Hoe lang duurt benigne paroxysmale positie duizeligheid?

BPPD-symptomen kunnen variëren afhankelijk van de ernst van de aandoening. Over het algemeen zullen de symptomen echter binnen enkele weken tot enkele maanden afnemen. In sommige gevallen kan de duizeligheid echter veel langer aanhouden.

Kunnen oefeningen helpen bij benigne paroxysmale positie duizeligheid?

Bewegingstherapie is een effectieve behandelingsoptie voor mensen met BPPD. Door het uitvoeren van specifieke hoofdbewegingen kan de kristalstructuur in het evenwichtsorgaan worden hersteld. Deze oefeningen moeten echter worden uitgevoerd onder toezicht van een fysiotherapeut of arts.

Is benigne paroxysmale positie duizeligheid gevaarlijk?

BPPD is over het algemeen geen ernstige aandoening en leidt zelden tot complicaties. Het kan echter wel belemmerend zijn voor de dagelijkse activiteiten en kan leiden tot angst en onzekerheid.

Kan behandeling benigne paroxysmale positie duizeligheid verergeren?

In sommige gevallen kan bewegingstherapie leiden tot tijdelijke verergering van de klachten, maar dit is meestal van korte duur en verdwijnt binnen enkele uren.

Kan benigne paroxysmale positie duizeligheid terugkeren?

Ja, BPPD kan terugkeren, vooral als de patiënt snelle hoofdbewegingen of posities vermijdt die eerder duizeligheid hebben veroorzaakt.

Conclusie

Benigne paroxysmale positie duizeligheid is een veelvoorkomende aandoening die optreedt wanneer de positie van het hoofd verandert. Het kan een belemmering zijn voor de dagelijkse activiteiten en kan leiden tot angst en onzekerheid. Gelukkig zijn er verschillende behandelingsopties beschikbaar, waaronder bewegingstherapie, medicijnen, canaliserende manoeuvres en chirurgie. Als u vermoedt dat u BPPD heeft, neem dan contact op met uw arts voor een diagnose en behandeling.

Veelgestelde vragen (FAQ)

1. Wat is benigne paroxysmale positie duizeligheid?
2. Wat zijn de oorzaken van benigne paroxysmale positie duizeligheid?
3. Wie loopt een verhoogd risico op benigne paroxysmale positie duizeligheid?
4. Wat zijn de symptomen van benigne paroxysmale positie duizeligheid?
5. Hoe wordt benigne paroxysmale positie duizeligheid behandeld?
6. Kunnen oefeningen helpen bij benigne paroxysmale positie duizeligheid?
7. Hoe lang duurt benigne paroxysmale positie duizeligheid?
8. Kan benigne paroxysmale positie duizeligheid gevaarlijk zijn?
9. Kan behandeling benigne paroxysmale positie duizeligheid verergeren?
10. Kan benigne paroxysmale positie duizeligheid terugkeren?