Amitriptyline

Inhoudsopgave

Amitriptyline is een antidepressivum dat behoort tot de TCA’s (tricyclische antidepressiva). Amitriptyline remt de heropname van de neurotransmitters noradrenaline en serotonine, wat ervoor zorgt dat het middel werkt tegen depressies. Ook heeft amitriptyline ook invloed op andere neurotransmitters. Het middel is in Nederland enkel verkrijgbaar als generiek geneesmiddel.

De geschiedenis van amitriptyline


TCA’s (waaronder ook amitriptyline) en de verwante MAO-remmers (die op dit moment bijna niet meer gebruikt worden) waren de eerste antidepressive middelen op de markt. De TCA’s kwamen rond 1960 op de markt, als eerste groep antidepressiva middelen. Deze werden toen veelvuldig gebruikt, zowel in ziekenhuizen als daarbuiten. Door de uitvinding van de SSRI worden de TCA’s nu minder gebruikt, omdat SSRI’s over het algemeen beter verdragen worden.

Waarvoor wordt amitriptyline gebruikt?

Amitriptyline wordt gebruikt bij ernstige depressie, en dan vooral als SSRI’s niet of niet goed genoeg werken. Als de depressie ernstig is, of als iemand klinisch opgenomen is, wordt er vaak meteen gekozen voor amitriptyline of een andere TCA.

Omdat pijn en de pijnbeleving ook gerelateerd is aan serotonine, wordt dit middel ook vaak voor pijnklachten voorgeschreven. Amitriptyline wordt gebruikt bij neuropathische pijn (zenuwpijnen), chronische spanningshoofdpijn, migraine, en neuropathie bij diabetes. Ook wordt het middel voorgeschreven voor bedplassen bij kinderen, als andere therapieën en oplossingen niet of onvoldoende werken.

Voordelen & nadelen van amitriptyline?

De voordelen van amitriptyline zijn dat het middel al veel mensen heeft geholpen uit hun depressie te komen, of hun pijn dragelijker te maken. Het is een middel dat over het algemeen goed werkt, en ook al erg lang gebruikt wordt in de praktijk. Hierdoor is er veel data beschikbaar over bijwerkingen en wisselwerkingen met andere medicijnen.

Omdat TCA’s, en dus ook amitriptyline, ook invloed hebben op andere neurotransmitters dan serotonine, kennen ze meer bijwerkingen dan SSRI’s. Ook dient men op te passen met alcohol drinken en ook met het gebruik van drugs: deze combinatie gaat niet altijd goed samen met amitriptyline, en het middel versterkt het effect van alcohol.

Amitriptyline mag niet zonder meer tijdens de zwangerschap gebruikt worden: het middel passeert de placenta en komt zo bij het ongeboren kind terecht. Amitriptyline mag alleen onder strenge medische supervisie gebruikt worden tijdens een zwangerschap. Bij plotseling stoppen met het middel kunnen ontwenningsverschijnselen optreden. Bouw dus langzaam af, onder begeleiding van een arts.

Met bepaalde hartproblemen of leveraandoeningen mag amitriptyline niet worden gebruikt. Ook als er andere antidepressiva worden gebruikt, vooral MAO-remmers, mag amitriptyline niet worden gebruikt. Kinderen jonger dan 6 jaar mogen het middel niet gebruiken. Ook heeft amitriptyline een inwerktijd: na twee weken begint het middel bij de meeste patiënten pas goed te werken. Het kan echter zo zijn dat de klachten erger worden in het begin.

Bijwerkingen van amitriptyline

Net als ieder middel, kent amitriptyline bijwerkingen. In de eerste twee weken van het gebruik worden deze klachten vaak erger. Vaak nemen bijwerkingen af, als het lichaam aan het middel gewend is. Vaak ervaren bijwerkingen zijn gewichtstoename, sufheid en duizeligheid, hartkloppingen en een opgejaagd gevoel. Ook kun je last krijgen van een droge mond, zweten en een slechte stoelgang.